Category / podcast

    Loading posts...
  • Dự án 21 ngày động đậy

    21 ngày động đậy là một dự án cá nhân    Mình cảm thấy bị lướt qua mọi thứ nhanh quá, chỉ kịp nhìn được hình thức và vẻ bề ngoài, không chịu đi sâu xa tìm hiểu thêm. Cho nên tốt nhất là loại bỏ phần hình ảnh, chỉ tập trung lắng nghe âm…