Slow craft

sooghep - malanh.com

Lưu giữ: giấy vải vụn (phần 2)

Nhiều khi mình nghĩ, bản tính thích lưu giữ được di truyền qua nhiều thế hệ. Từ nhỏ, mình đã sống trong không khí của một ngôi nhà làm thợ. Mấy cậu nhà ngoại làm mộc, mẹ thì làm thợ may

Scroll to Top