vòng vèo

Sài Gòn ơi, tìm sách cũ ở đâu

Khi chọn đọc sách cũ, dường như ta được đọc kiến thức từ sách thông qua hai người. Một là góc nhìn của tác giả, hai là sự hấp thụ từ chính chủ nhân cuốn sách

Scroll to Top