Less Plastic

Bộ ba poster lan tỏa thông điệp hạn chế sử dụng sản phẩm từ nhựa. Đồ án cá nhân tại trường.


Key visual con cá, đồ nhựa phổ biến. Cách thể hiện lấy ý tưởng từ hình minh họa trong sách giáo khoa Việt Nam bậc tiểu học.

Năm 2017