vòng vèo

Đi bộ & Kiến trúc

Đi bộ mới có dịp nhìn chi tiết vào ngôi nhà, ví dụ cái biển số nhà, gương bát quái, cánh cửa chớp cũ kĩ hay lớp sơn tường bong tróc từng mảng

Scroll to Top