Slow

Nhà của người thợ

Xưởng vừa là không gian làm việc vừa là nơi để người thợ lưu trữ toàn bộ đời sống với nghề, trong suốt nhiều năm. Đồ đạc chỉ có thể đầy lên theo thời gian, chứ ít khi nào vơi bớt

Scroll to Top