Để Viết

Để Viết

Đi bộ & Kiến trúc

Đi bộ mới có dịp nhìn chi tiết vào ngôi nhà, ví dụ cái biển số nhà, gương bát quái, cánh cửa chớp cũ kĩ hay lớp sơn tường bong tróc từng mảng

The Power of The Dog

Tiêu đề phim như một lời ngỏ báo trước. Sức mạnh của loài chó là tất thảy những thôi thúc bên trong khó lòng kiểm soát, tới khi nó chạm đỉnh và phá hủy chúng ta

xám xanh sleepcast

Làm podcast hết một mùa

Được ủng hộ nhiều thì ai chẳng ham mê, nhưng có ít người cũng không làm sao. Chỉ cần bạn vẫn thấy vui và muốn làm nội dung thì cứ tiếp tục thử nghiệm thôi

Aha, mình đã làm được

Mình tự hào vì đã vượt qua 90 ngày viết liên tục. Dù không nhiều sự động viên, quan tâm từ người khác. Mình đã học được cách bày tỏ mà không chìm đắm quá lâu vào chuyện người ta phản ứng ra sao

Ở gần đèn có chắc sẽ sáng

Thuyết này dẫn tới một phương pháp học gọi là học tập thông qua quan sát. Bạn sẽ học trong vô thức trước những thứ quan sát được ở bên ngoài

Scroll to Top