Lơ thơ

POETRY

LƠ THƠ

từ một tình yêu tiếng Việt và những vần điệu giàu tính nhạc

Đọc thêm bài

at_archive_17aa9ea2b2b99e4032c224579d68e224296e69a1
Phim: Under the Tuscan Sun ăn gì

Under the Tuscan Sun chỉ có vài phân đoạn về ẩm thực. Khung hình hết sức gạn lọc, tiết chế chuyện thể hiện các món ăn. Tuy hạn chế, nhưng hai cảnh về ẩm thực khá tinh tế, mình cho rằng được đặt để đúng lúc

Liên hệ với maLanh

Mong nhận được phản hồi từ bạn.
Scroll to Top