Category / thơ

    Loading posts...
  • Những trang thơ tiếp nối

    Mình quay lại với một ít bài đã viết từ dạo đầu năm. Những bài này nằm trong chuỗi dự án 365daysplay mà mình theo đuổi năm 2021

  • thơ

    Những trang thơ số 1

    Mình đã viết tay rất nhiều chữ, bây giờ đánh máy lại để bạn có dịp rảnh ghé đây đọc nhé.