Category / thơ

    Loading posts...
  • thơ

    Những trang thơ số 1

    Mình đã viết tay rất nhiều chữ, bây giờ đánh máy lại để bạn có dịp rảnh ghé đây đọc nhé.