thơ

Thơ mùa xuân hạ

Bộ thơ mùa xuân hạ. Chùm gồm 8 bài thơ, mời bạn ghé đọc chơi.

Những trang thơ tiếp nối

Mình quay lại với một ít bài đã viết từ dạo đầu năm. Những bài này nằm trong chuỗi dự án 365daysplay mà mình theo đuổi năm 2021

thơ

Những trang thơ số 1

Mình đã viết tay rất nhiều chữ, bây giờ đánh máy lại để bạn có dịp rảnh ghé đây đọc nhé

Scroll to Top