Chọn một cuốn sổ tay phù hợp

Một cuốn sổ tốt sẽ mang lại cảm giác dễ chịu, dễ thăng hoa khi viết hay vẽ. Khó mà bỏ xó nó trong góc được đâu