bên đường

Nhà sàn ven bến xưa

Thương hồ từ các miền đổ về mang theo nông sản, trái cây, cá tôm lên Sài Gòn bán buôn. Có người quyến luyến ở lại, ban đầu làm nhà thuyền với mái lá nổi lênh đênh theo con nước

Bông sắt vượt thời

Gió ý chỉ về công năng chính dùng để lấy gió vào nhà nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn cho gia chủ. Thông thường, bông gió sắt là chi tiết được thêm vào sau khi hoàn thiện ngôi nhà, đặt hướng vào trong nhà, nằm gọn theo khung cửa sổ

Scroll to Top